Konsultacje społeczne

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Informujemy, iż rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące opracowywania dokumentu pn:„Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020”.

Dokument „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020” powstaje w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który jest realizowanego przez Gminę Zamość wspólnie z partnerami: Gminą Sanok, Gminą Suwałki, Gminą Ełk i Gminą Hrubieszów. Głównym celem projektu jest nawiązanie trwałej międzyregionalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wspólne działania na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjałów partnerów zaangażowanych w projekt.

Uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o charakterystyce gmin pierścieniowych oraz o barierach rozwojowych związanych z ich specyficznym położeniem wokół miast. Konsultacje będą prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Lublinie i będą zorganizowane na terenie każdej z gmin. Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu planowane jest na wrzesień 2014 roku

Poniżej harmonogram spotkań:

L.p.

Gmina pierścieniowa

Data spotkania konsultacyjnego

Miejsce spotkania

Godziny spotkania

1. Gmina Suwałki

15 kwiecień 2014

Urząd Gminy Suwałki
(ul. Tadeusza Kościuszki 71)
sala nr 22
10:00 – 13:00
2. Gmina Ełk

16 kwiecień 2014

Oberża pod Gontem
(Zdunki 10A, 19-300 Ełk
11:00 – 14:00
3. Gmina Hrubieszów

22 kwiecień 2014

świetlica Urzędu Gminy Hrubieszów
(ul. Bolesława Prusa 8)
10:00 – 13:00
4. Gmina Zamość

24 kwiecień 2014

Hotel Koronny ****
(ul. Koszary 7, 22-400 Zamość)
10:00 – 13:00
5. Gmina Sanok

29 kwiecień 2014

Hotel Sanvit
(ul. Łazienna 1, 38-512 Sanok)
10:00 – 13:00