Konferencja: „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej”

W dniach 8-9 maja 2014 roku w Hotelu Koronnym w Zamościu odbyła się konferencja realizowana w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Dwudniowa konferencja pt „Dziedzictwo kulturowe obszaru Polski Wschodniej” była już czwartym spotkaniem przedstawicieli gmin partnerskich, które wspólnie realizują projekt. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Gminy Ełk, Gminy Sanok i Gminy Suwałki oraz zaproszeni goście z terenu Gminy Zamość i Gminy Hrubieszów. 
Prowadzący spotkanie Pan Marek Marcola omówił prezentacje na temat dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia. Zostały przeanalizowane metody wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz rola jednostek samorządu terytorialnego, społeczeństwa i innych organizacji w podniesieniu świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego. Ponadto przedstawiono wiele przykładów rozwoju gmin opartego na dobrach kultury. W przygotowanych przez gminy partnerskiej prezentacjach został przedstawiony potencjał kulturowy pierścieniowych gmin Polski Wschodniej.
Projekt jest realizowany w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 1 016 836,10 zł.
Całkowita szacunkowa kwota wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 012 563,70 zł, kwota dofinansowania wynosi 911 307,33 zł. Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec listopada 2014 r.
DSC_0030
 
p1100431
p1100501
p1100477
DSC_0097