Konsultacje w Gminach Polski Wschodniej

Od dwóch lat Gmina Zamość jest liderem projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Partnerami w projekcie są Gminy: Hrubieszów, Ełk, Sanok i Suwałki. 
Efektem końcowym współpracy gmin biorących udział w projekcie będzie dokument  pn. „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej”.
Podczas tworzenia dokumentu zaplanowano dwa etapy związane z konsultowaniem przez lokalną społeczność projektu strategii.
W dniach od 15 kwietnia do 20 kwietnia 2014 r. odbywały się spotkania w gminach partnerskich. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 150 osób z terenu gmin: Hrubieszów, Ełk, Sanok, Suwałki i Zamość.
Spotkanie w Gminie Zamość odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r. w Hotelu Koronny. Wzięło w nim udział 51 przedstawicieli lokalnej społeczności z terenu Gminy Zamość – radni, sołtysi, KGW, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz administracji gminnej.
Prowadzący spotkanie Pan Piotr Stec z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przedstawił zarys tworzonego dokumentu oraz szczegółowo omówił przyjętą metodę badawczą. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat atutów i wad gmin okalających większe miasta oraz wypełnić ankietę dotyczącą jakości życia w gminie pierścieniowej.
Zebrane w ten sposób dane posłużą do analizy tego obszaru, a jej wyniki zostaną zawarte w „Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej”. Przyjęcie dokumentu przez Rady Gminy: Hrubieszów, Ełk, Sanok, Suwałki i  Zamość planowane jest pod koniec 2014 roku.