Aplikacja do rezerwacji kwater agroturystycznych

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Zapraszamy do współpracy właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Gminy Ełk, Gminy Suwałki, Gminy Sanok, Gminy Zamość.

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” powstaje apli­ka­cja, która będzie stanowić bazę atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze Polski Wschodniej. Aplikacja ma umożliwić również rezerwację on-line noclegów w obiektach agroturystycznych osobom chcącym skorzystać z proponowanej przez kwaterodawców oferty. Uruchomienie aplikacji planowane jest na wrzesień 2014r.

W związku z tym zachęcamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych zainteresowanych stworzeniem razem z nami bazy miejsc agroturystycznych do wypełnienia załączonej poniżej „deklaracji” oraz pliku z niezbędnymi informacjami ”Dane do aplikacji”

W pliku „dane do aplikacji” znajdą Państwo tabelkę w programie excel.

Prosimy o wypełnienie wszystkich trzech zakładek:
- Informacje podstawowe,
- Specyfikacja pokoi,
- Informacje dodatkowe

Wypełnioną deklarację i tabelkę wraz ze zdjęciami obiektu, pokoi, okolicy prosimy zgrać na nośnik elektroniczny i przynieść osobiście do urzędu gminy na terenie, której funkcjonuje Państwa gospodarstwo agroturystyczne lub przesłać pocztą

Osoby do kontaktu:

- Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 29 59

 Agnieszka Cholewińska

- Urząd Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566 21 36

 Zbigniew Mackiewicz

- Urząd Gminy Ełk, ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk, tel. (87) 610 44 37

Maria Oszmian

- Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, tel:(13) 465 65 51

Alicja Pocałuń

Pragniemy zaznaczyć, że umieszczenie wizytówki obiektu w aplikacji jest BEZPŁATNE. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2014 r.

Opracowana aplikacja opatrzona wieloma zdjęciami i niezbędnymi informacjami jest szansą na bezpłatną promocję Państwa działalności agroturystycznej.

Dane do aplikacji

deklaracja